Register Login
NEWS
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย
Annuntio vobis gaudium magnum...!!!!!!! ขอประกาศด้วยความชื่นชมยินดีให้ทุกคนทราบ สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย
Post : 28-09-2018
ตัวอย่างบทภาวนาของมวลชน อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตัวอย่างบทภาวนาของมวลชน อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้แทรกในบทภาวนาของมวลชนที่สวดในวันอาทิตย์ โดยแทรกในข้อที่ถัดจากการขอเพื่อพระสันตะปาปา
Post : 11-10-2018
วาติกันชี้แจงเกี่ยวกับคำแนะนำให้ประกอบพิธีมิสซาโดยหันไปทางทิศตะวันออก
สำนักวาติกันได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบโต้ต่อข้อเสนอแนะของพระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่าห์ ที่ว่าพระสงฆ์ควรประกอบพิธีมิสซาโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ad orientem)
Post : 11-10-2018
ยกระดับระลึกถึงนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาขึ้นเป็นฉลอง
มีการประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016 ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตัดสินพระทัยยกระดับวันฉลองทางพิธีกรรม ของการระลึกถึงนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา ขึ้นสู่ระดับ "ฉลอง" (มิสซา "ฉลอง" มีบทพระสิริรุ่งโรจน์ และใช้บทอ่านเฉพาะที่จัดไว้ในหนังสือบทอ่านฉลองนักบุญ) นอกจากนี้ พระศาสนจักรได้แต่งบทนำขอบพระคุณพิเศษสำหรับนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
Post : 11-10-2018
บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรม
ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรม สามารถส่งคำถามผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยใช้เมนู CONTACT US ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจะมีผู้ที่ตอบคำถามให้ท่าน หากคำถามนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางเราจะขอนำคำถาม-คำตอบเหล่านั้นเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้อื่นต่อไป
Post : 28-09-2018
Amoris Laetitia ไม่ได้อนุญาตให้ผู้แต่งงานใหม่รับศีลมหาสนิทได้
พระสังฆราชแห่ง Portsmouth ได้อธิบายพระสมณลิขิต Amoris Laetitia ของสมเด็จพระสันตะปาปา ว่าเป็นเอกสารที่ "งดงาม" และ "น่าทึ่ง" ทั้งยังอยากเชิญชวนทุกคน "ทั้งพระสงฆ์และประชาชน" ให้ได้อ่านและศึกษาเอกสารนี้แต่พระสังฆราชฟีลิป อีแกน ได้ชี้แจงว่า เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลมหาสนิทสำหรับผู้ที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่
Post : 11-10-2018
แก้ไขเนื้อหาบางหน้าในหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A
เนื่องจากมีเนื้อหาบางหน้าของหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A จำเป็นต้องแก้ไข จึงขอวัดที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่กรุณาดาวน์โหลดไฟล์หน้าที่แก้ของของหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A แล้วแปะทับลงในเล่มที่มีอยู่
Post : 08-03-2019
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ประเทศฮังการี
ในปี 2020 พระศาสนจักรกำหนดให้มีงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52 ที่กรุงบูดาเปส ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2020 โปรดติดตามข่าวสารจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมในงานสำคัญนี้
Post : 08-02-2019
บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายแบบใหม่
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้ปรับปรุงเนื้อความของบทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย สำหรับพิธีศีลบวชและพิธีปฏิญารตนของนักบวชหญิง ผู้ที่ต้องการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อความและโน้ตเพลงได้ทางเมนู E-DOCUMENTS คำประกาศ
Post : 28-09-2018
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลกำลัง ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรองคำแปล "พิธีศีลกำลัง" หรือที่เรียกเป็นภาษาละตินว่า "Ordo Confirmationis" ซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ส่งไปขอการรับรองจากสันตะสำนัก
Post : 17-04-2019