Register Login
NEWS
แก้ไขเนื้อหาบางหน้าในหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A

http://thailiturgy.org/upload/Flie_08-03-2019_010341.pdf

วิธีทำ

1.ดาวน์โหลดไฟล์ที่เตรียมให้

2. ตัดขอบที่เกินออกเพื่อให้พอดีกับขนาดของหนังสือ

3. แปะทับทั้งแผ่นสำหรับหน้าที่ระบุเพียงตัวเลขหน้าหรือมีตัว A ต่อท้าย 

4. ส่วนหน้าที่เพิ่มจะมีตัวอักษร B ต่อท้ายตัวเลข แปะเพียงข้างเดียวเพื่อยังสามารถเปิดพลิกได้

 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย