Register Login
NEWS
Amoris Laetitia ไม่ได้อนุญาตให้ผู้แต่งงานใหม่รับศีลมหาสนิทได้

 

พระสังฆราชแห่ง Portsmouth ได้อธิบายพระสมณลิขิต Amoris Laetitia ของสมเด็จพระสันตะปาปา ว่าเป็นเอกสารที่ "งดงาม"  และ "น่าทึ่ง" ทั้งยังอยากเชิญชวนทุกคน "ทั้งพระสงฆ์และประชาชน" ให้ได้อ่านและศึกษาเอกสารนี้แต่พระสังฆราชฟีลิป อีแกน ได้ชี้แจงว่า เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลมหาสนิทสำหรับผู้ที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่

 

พระสังฆราชฟีลิป อีแกน ได้กล่าวในจดหมายอภิบาลว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงกล่าวว่า บัดนี้ผู้ที่หย่าร้างและผู้ที่จดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อแต่งงานใหม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้กระนั้นหรือ?" มิใช่เป็นเช่นนั้น

 

พระคุณเจ้าได้กล่าวว่า "สิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสนั้นคือ เขาเหล่านั้นจำเป็นต้องมีพระสงฆ์ที่ดีที่จะยื่นมือไปหาพวกเขา เพื่ออยู่เคียงข้างกับเขา ช่วยเขาให้ตระหนักถึงสถานะของตนเองต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงตน และมีที่ยืนอันเหมาะสมในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร"

 

 

พระสังฆราชอีแกนยังกล่าวอีกว่า เอกสารนี้ได้ให้คำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระศาสนจักร "ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะอ่านเอกสารนี้ และเอกสารต่างๆ ของพระสันตะปาปาด้วย การตีความเพื่อความต่อเนื่องและการปฏิรูป ไม่ใช่ การตีความเพื่อความร้าวฉาน พระสมณลิขิต Amoris Laetitia  ยังมั่นคงต่อพระสมณสาสน์ Humanae Vitae ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 อย่างครบถ้วน รวมทั้งพระสมณสาสน์ Familiaris Consortio ของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง รวมทั้งคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอ้างอิงถึงบ่อยครั้ง รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของพระศาสนจักร

 

"สิ่งที่ใหม่คือ การพิจารณาโดยตรงของพระสันตะปาปาถึงสถานการณ์ที่ยุ่งยาก พระสันตะปาปาทรงต้องการให้พระศาสนจักรในที่มีความจำเป็น ใช้การอภิบาลแนวใหม่ที่เข้าถึงด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น เป็นผู้อภิบาลที่รับรู้ถึงความเป็นจริงและยื่นมือออกมาอย่างจริงจังด้วยพระเมตตาของพระเจ้าไปยังผู้ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรน นี่อาจจะเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อภิบาล บทบาทของผู้อภิบาลไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่เข้มงวด หรือเป็นแม่ทูนหัวใจดีเยี่ยงนางฟ้า หรือมีทัศนคติต่อเรื่องนี้ว่า "อย่าถาม..อย่าพูด" อะไรต่อประเด็นนี้ แต่เป็นผู้อภิบาล (นายชุมพาบาล) ที่ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ชาญฉลาด เป็นผู้นำฝ่ายจิตที่รอบคอบ ช่วยเหลือประชาชนให้มองเห็นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนตามอุดมคติ"

 

พระสังฆราชอีแกนได้ขอร้องบรรดาพระสงฆ์ให้ "เอาใจใส่เป็นพิเศษ" ในการพิจารณาแต่ละสถานการณ์ในแสงสว่างแห่งพระสมณลิขิต Amoris Laetitia  พระคุณเจ้าได้กล่าวว่า "มิฉะนั้นการขาดการเชื่อมโยงกันและความชัดเจนจะนำไปสู่ความสับสนได้อย่างง่ายดายในหมู่ผู้มีความเชื่อ พร้อมกับความเสี่ยงต่อความอยุติธรรมและแม้กระทั่งเป็นเรื่องอื้อฉาว"

ที่มาจาก http://www.catholicherald.co.uk